Trang chủ » Interesting Links

Interesting Links

Tháng Ba 2023
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Thư viện

Danh Nhân

Kinh Tế

Hoàng Ngọc LiêmVÀI NHẬN XÉT LÝ LUẬN PHI CHÍNH THỐNG VỀ CÁC CUỘC KHỦNG HOẢNG CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN TÂN TỰ DO 

Huỳnh Thế DuLuận giải về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Krugman, Paul: Who was Milton Friedman? New York Review of Books, Bộ 54, Số 2, 15 tháng 2, 2007
Biên dịch: Trương Trí Vĩnh và Tòa soạn Thời Đại Mới: Milton Friedman là ai?

Lữ Phương: Học thuyết Marx: Từ “giá trị lao động” đến “tư bản”

Lữ Phương: Vấn đề tri thức trong “trật tự tự phát” của Hayek

Lữ Phương: Về điều bí ẩn trong “thế giới hàng hóa” của Marx 

Phạm Chí DũngLiệu sẽ xảy ra khủng hoảng kinh tế dẫn đến khủng hoảng chính trị ở Việt Nam?

Pham Quang DiệuChiến lược công nghiệp hoá lan toả – Chuyển đổi nền kinh tế từ nông nghiệp sang công nghiệp

Mark Skousen (2007). “Adam Smith Declares an Economic Revolution in 1776” (Chapter 1), in Mark Skousen, The Big Three in Economics: Adam Smith, Karl Marx, And John Maynard Keynes (New York: M.E.Sharpe), pp. 3-45.
Biên dịch: Nguyễn Hoàng Hà, “Tuyên ngôn của Adam Smith về cuộc cách mạng kinh tế năm 1776 ” phổ biến trên Nghiencuuquocte.net.

Mark Skousen (2007). “From Smith to Marx: The Rise and Fall of Classical Economics” in M. Skousen, The Big Three in Economics: Adam Smith, Karl Marx, And John Maynard Keynes (New York: M.E.Sharpe), pp. 46-63.
Biên dịch: Viện Chiến Lược Phát Triển, “Từ Adam Smith tới Marx: Sự thăng trầm của kinh tế học cổ điển” phổ biến trên Nghiencuuquocte.net

Mark Skousen (2007). “Karl Marx Leads a Revolt Against Capitalism”, in M. Skousen, The Big Three in Economics: Adam Smith, Karl Marx, And John Maynard Keynes (New York: M.E.Sharpe), pp. 64-104 (Ch. 3).
Biên dịch: Bùi Thu Thảo, “Karl Marx dẫn đầu cuộc nổi dậy chống lại chủ nghĩa tư bản (Phần 1)” và “Karl Marx dẫn đầu cuộc nổi dậy chống lại chủ nghĩa tư bản (Phần 2)” phổ biến trên Nghiencuuquocte.net

Mark Skousen (2007). “John Maynard Keynes: Capitalism Faces Its Greatest Challenge”, in M. Skousen, The Big Three in Economics: Adam Smith, Karl Marx, And John Maynard Keynes (New York: M.E.Sharpe), pp. 133-162.
Biên dịch: Nguyễn Hoàng Hà, John Maynard Keynes: Chủ nghĩa tư bản đối mặt với thách thức lớn nhất của nó, phổ biến trên Nghiencuuquocte.net.

Mark Skousen (2007). “A Turning Point in Twentieth-Century Economics” in M. Skousen, The Big Three in Economics: Adam Smith, Karl Marx, And John Maynard Keynes (New York: M.E.Sharpe), pp. 163-190.
Biên dịch: Nguyễn Hoàng Hà, “Buớc ngoặc trong kinh tế học thế kỳ 20,  phổ biến trên Nghiên Cứu Quốc Tế

Trần Hải HạcKhái niệm bóc lột: từ học thuyết Marx sang học thuyết tân cổ điển

Trần Hải HạcKEYNES VÀ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG : HAI CÁCH ÐỌC KHÁC NHAU [II] 

Trần Văn Thọ: Nội lực và ngoại lực trong quá trình phát triển kinh tế ở Việt Nam

Trần Văn Thọ: Kinh tế Việt Nam trước sự trỗi dậy của Trung Quốc

Trần Văn ThọViệt Nam 40 năm qua và những năm tới: Cần một nền kinh tế thị trường định hướng phát triển

Trần Văn ThọCộng đồng kinh tế Đông Á nhìn từ các nước đi sau

Trần Văn ThọCông nghiệp hoá Việt Nam trong trào lưu khu vực hoá ở Đông Á

Vũ Quang ViệtKhủng hoảng và hệ thống tài chính tín dụng: Phân tích ứng dụng với kinh tế Mỹ và Việt Nam

Vũ Quang Việt: Khủng hoảng kinh tế Việt Nam 2008: Sự sai lầm về chính sách và vai trò của tập đoàn kinh tế quốc doanh 

Vũ Quang ViệtVấn đề bóc lột lao động nhìn từ lý thuyết thặng dư của Marx và kinh tế hiện đại

Vũ Quang ViệtLạm phát ở Việt Nam hiện nay và sự cần nhìn nhận lại thuyết tiền tệ

US Department of Commerce, Survey of Current Business, August 1997 p. 148 (Gross Domestic Product)

Khoa Học Kỹ Thuật

Lịch Sử

Andrews, Evan: 6 Assassination Attempts on Adolf Hitler

Andrews, Evan: 8 Things You Should Know About WW II’s Eastern Front

Andrews, Evan: 6 Civil War Guerrilla Leaders

Aron, Leon: “Everything You Think You Know About the Collapse of the Soviet Union Is Wrong“, Foreign Policy, July/August 2011.
Bản dịch: Trần Ngọc Cư, “Mọi điều bạn tưởng bạn biết về sự sụp đổ của Liên Xô là sai lầm” đăng trên Boxitvn.Net 31.7.2011

Asselin, Pierre (2011). “Revisionism Triumphant: Hanoi’s Diplomatic Strategy in the Nixon Era”, Journal of Cold War Studies, Vol. 13, No. 4, (Autumn), pp. 101-137
Bản dịch: Chủ nghĩa xét lại thắng thế: Chiến lược ngoại giao của Hà Nội thời kỳ Nixon

Henderson, William & Fishel, Wesley R, “The Foreign Policy of Ngo Dinh Diem”, Vietnam Perspectives, Vol. 2, No. 1 (Aug., 1966), pp. 3-30.
Phần 1: Chính sách đối ngoại của Ngô Đình Diệm (P.1)
Phần 2: Chính sách đối ngoại của Ngô Đình Diệm (P. 2)

Miller, Edward Vision, Power and Agency: The Ascent of Ngô Ðình DiêDm, 1945–54
Phần 1: on đường lên nắm quyền của Ngô Đình Diệm, 1945-54 (P1)
Phần 2: Con đường lên nắm quyền của Ngô Đình Diệm, 1945-54 (P2)
Phần 3: Con đường lên nắm quyền của Ngô Đình Diệm, 1945-54 (P3)

Spector, Ronald H. (2013). “Phat Diem: Nationalism, Religion, and Identity in the Franco–Viet Minh War”, Journal of Cold War Studies, Vol. 15, No. 3, pp. 34–46.
Bản dịch: Phát Diệm: Chủ nghĩa dân tộc, tôn giáo và bản sắc trong chiến tranh Pháp – Việt Minh

Yalta – Blasius, Ranier & Veser, Reinhard: Befreites Europa vor Eisernem Vorhang, FAZ 10.2.2015

Yalta – Conte, Arthur: DIE TEILUNG DER WELT (1), DER SPIEGEL 16/1965 pp. 76-99 (PDF) hoặc tại đây (HTML)

Yalta – Conte, Arthur: DIE TEILUNG DER WELT (2), DER SPIEGEL 17/1965 pp. 82-10 (PDF) hoặc tại đâ (HTML)

Yalta – Conte, Arthur: DIE TEILUNG DER WELT (3), DER SPIEGEL 18/1965 pp. 72-90 (PDF) hoặc tại đâ (HTML)

Yalta – Conte, Arthur: Die grossen Drei von Jalta, DER SPIEGEL 16/1965 pp. 78-79 (PDF) hoặc tại đâ (HTML)

Yalta – Conte, Arthur: Ziel: Vernichtung des Feindes, DER SPIEGEL 16/1965 p. 95 (PDF) hoặc tại đâ (HTML)

Yalta – Conte, Arthur: Das Recht auf freie Wahl, DER SPIEGEL 17/1965 p. 100 (PDF) hoặc tại đây (HTML)

Yalta – Gosztony, Peter: ABER CHURCHILL, DEM TRAUE ICH ALLES ZU. Stalin fürchtete 1945 ein Bündnis zwischen Hitler und den Westmächten, DER SPIEGEL 47/1969 pp. 175-184 (PDF) hoặc tại đây (HTML)

Yalta – Mayr, Walter: Stalins Heimspiel, Spiegel 2/2005 pp. 214-217 (PDF) hoặc tại đây (HTML)

Yalta – Melzer, Chris: Die Wiege des Ostblocks, Mitteldeutsche Zeitung, 7.2.2005

Yalta – Spiegel: Polen – für Moskau Frage auf Leben und Tod, DER SPIEGEL 2/1982 pp. 76-85 (PDF) hoặc tại đây (HTML)

Yalta – Spiegel: Sieg über Deutschland – aus dem Jalta-Kommunique, DER SPIEGEL 18/1965 p. 86 (PDF) hoặc tại đây (HTML)

Zi Jun Toong (2008). “Overthrown by the Press: The US Media’s Role in the Fall of Diem”, Australian Journal of American Studies, Vol.27, No.1, pp. 56-72
Bản dịch: Vai trò truyền thông Hoa Kỳ trong sự sụp đổ chính quyền Ngô Đình Diệm 

Môi Trường

Triết Học

Chuyên Mục Khác

Cao Huy Thuần: Vài điều căn bản về phong trào Phật giáo

Đỗ Tuyết KhanhQuyền tự chủ quốc gia và chuẩn quốc tế trong kinh tế

Förster, Birte phỏng vấn bởi Anna Behrend
Auch aus Deutschland sind Leute massenhaft geflohen

Thời Đại mới: Đề án cải cách giáo dục Việt NamPhân tích và đề nghị của nhóm nghiên cứu giáo dục Việt Nam

Thời Đại Mới (Nhóm tác giả): Cải cách toàn diện để phát triển đất nước

Trần Hữu Dũng: Dân chủ và phát triển: Lý thuyết và chứng cớ

Trần Hữu Dũng: Pháp chế và phát triển: Vài nhận xét từ kinh tế lý thuyết

Võ Đại LượcNhững vấn đề phát triển ở Việt Nam – Giải pháp

Võ Đại LượcKinh tế đối ngoại nước ta hiện nay: tình hình và các giải pháp

Vũ Quang ViệtThử tìm hiểu quan niệm về dân chủ, quyền lực chính trị và cơ sở kinh tế của chúng

Vũ Thành Tự Anh: Kiến tạo một nền giáo dục thực thụ, Kinh Tế Saigon Online ngày 7.10.2015

Do Thái

Đặng Hoàng Xa: Lịch sử thăng trầm 4000 năm của người Do Thái (P.1)

Đặng Hoàng Xa: Lịch sử thăng trầm 4000 năm của người Do Thái (P.2)

Đặng Hoàng Xa: Bản sắc Do Thái

Hoàng Anh Tuấn: Giải mã sự thành công của Israel và người Do Thái

Hoàng Anh Tuấn: Tìm hiểu Israel và dân tộc Do Thái

Nguyễn Hải Hoành: Vì sao người Do Thái giỏi làm kinh tế?

%d người thích bài này: