Trang chủ » Links chuyên mục kinh tế

Links chuyên mục kinh tế

Tháng Ba 2023
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Thư viện

Những chuyên đề đặc biệt: 

Mittelstand 

IFM Bonn: Institut für Mittelstandsforschung (Home)
IFM Bonn: Mittelstandskennzahlen Osteuropäischer Länder
IFM Bonn: Backbone of the economy – Eva May-Strobl
IFM Bonn: Mittelstand und Ausenwirtschaft
IFM Bonn: Mittelstand Unternehmensstatistik

NS Period (Thời kỳ Quốc xã 1933-1945 tại Đức): 

Gömmel, Rainer Prof: Deutsche Wirtschaft und Wirtschaftspolitik Teil 1, 1918-1933
Gömmel, Rainer Prof: Deutsche Wirtschaft und Wirtschaftspolitik Teil 2, 1933-1945

Pfister, U.: Wirtschaft in der Ära des Nationalsozialismus (Folie)
Pfister, U.: Wirtschaft in der Ära des Nationalsozialismus (Text)

Thammer, Hans Ulrich: Nationalsozialismusismus (Wirtschaft 1/2/3)

Ordoliberalism & Soziale Marktwirtschaft
(Tự do trong Trật tự & Kinh tế Thị trường Xã hội): 

Dathe, Uwe Dr: Walter Eucken und der Staat, Ordnungspolitische Diskurs 2009-5
Dathe, Uwe Dr: Walter Euckens Weg zum Liberalismus, Walter Eucken Institut 09/10

Dickertmann, Dietrich: Soziale Marktwirtschaft: Ökonomische Grundlagen und Funktionsweise – KAS Website

Enste, Dominik H. Dr.: Soziale Marktwirtschaft aus ordnungspolitischer Sicht – in Anlehnung an Walter Euckens „Grundsätze der Wirtschaftspolitik“

Eucken: Walter Eucken Institut

Goldschmidt, Nils & Rauchenwandtner, Hermann: The Philosophy of Social Market Economy: Michel Foucault’s Analysis of Ordoliberalism, Walter Eucken Institute 07/4

Höfer, Heinrich: Eigentum – KAS Website

Jenaer Allianz

KAS: Lexikon Soziale Marktwirtschaft

Oeconomix: Privateigentum in der Marktwirtschaft (PDF)

Schüller, Alfred Prof.: Ordoliberalismus, Konrad Adenauer Stiftung

Vanberg, Viktor J.: The Freiburg School: Walter Eucken und Ordoliberalism, Walter Eucken Institut 04/11

Việt Nam & Đông Nam Á (Vietnam & Southeast Asia): 

Huỳnh Thế DuLuận giải về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, Thời Đại Mới số 29/2013

Phạm Chí DũngLiệu sẽ xảy ra khủng hoảng kinh tế dẫn đến khủng hoảng chính trị ở Việt Nam, Thời Đại Mới số 28/2013?

Pham Quang DiệuChiến lược công nghiệp hoá lan toả – Chuyển đổi nền kinh tế từ nông nghiệp sang công nghiệp, Thời Đại Mới số 4/2005

Trần Văn Thọ: Nội lực và ngoại lực trong quá trình phát triển kinh tế ở Việt Nam, Thời Đại Mới số 3/204

Trần Văn Thọ: Kinh tế Việt Nam trước sự trỗi dậy của Trung Quốc, Thời Đại Mới số 10/2010

Trần Văn ThọViệt Nam 40 năm qua và những năm tới: Cần một nền kinh tế thị trường định hướng phát triển, Thời Đại Mới số 19/2010

Trần Văn ThọCộng đồng kinh tế Đông Á nhìn từ các nước đi sau, Thời Đại Mới số 8/2006

Trần Văn ThọCông nghiệp hoá Việt Nam trong trào lưu khu vực hoá ở Đông Á, Thời Đại Mới số 6/2005

Tư Giang: Việt Nam đã thực sự tụt hậu do phát triển lạc điệu. KinhTeSaigon Online 19.11.2015. Tường trình Hội Thảo Tổng Kết 30 năm đổi mới giai đoạn 1986-2015.

Vũ Quang ViệtKhủng hoảng và hệ thống tài chính tín dụng: Phân tích ứng dụng với kinh tế Mỹ và Việt Nam

Vũ Quang Việt: Khủng hoảng kinh tế Việt Nam 2008: Sự sai lầm về chính sách và vai trò của tập đoàn kinh tế quốc doanh 

Vũ Quang ViệtLạm phát ở Việt Nam hiện nay và sự cần nhìn nhận lại thuyết tiền tệ

Weimar Republic (Thời kỳ 1918-1933 tại Đức): 

Bartsch, Matthias & Eismann, Henryk: Brünings Wirtschaftspolitik (QUCOSA – Sächsischer Dokumenten- und Publikationsserver) 

Dathe, Uwe: Walter Euckens Weg zum Liberalismus, Walter Eucken Institut 09/10

Delveaux de Fenffe, Gregor: Die Hyperinflation von 1923, Planet-Wissen

Hüwe, Josef: Mit absurder Geldpolitik zum Ende der Weimarer Demokratie

Keynes, John Maynard: The Economic Consequences of the Peace (HTML) – Online Library of Liberty
Keynes, John Maynard: The Economic Consequences of the Peace (PDF)

Petzina, Dietmar Prof.: Elemente der Wirtschaftspolitik in der Spätphase der Weimarer Republik, Vierteljahrshefte der Zeitgeschichte 2/1973 p. 127-133

Reckendrees, Alfred: Weimar Germany: The first Open Access Order that failed? Walter Eucken Institute 14/05

Spiegel: Hyperinflation 1923 – Als die Mark vernichtet wurde. Spiegel Online 31.7.2009
Spiegel: Hyperinflation 1923 – Zeit ist Geld. Spiegel Online 26.1.2008
Spiegel: Finanzkrise 1931 – Als Deutschlands Banker Demut lernten. Spiegel Online 16.10.2008
Spiegel: H90 Jahre Weimarer Republik – Staatsgründung beim Erdbeereis. Spiegel Online 7.8.2009

Vũ Long: Siêu lạm phát 1923 tại Đức – Kỳ 1. BaoTintuc.vn
Vũ Long: Siêu lạm phát 1923 tại Đức – Kỳ 2. BaoMoi.com
Vũ Long: Siêu lạm phát 1923 tại Đức – Kỳ cuối. BaoTintuc.vn

Wissell, Rudolf: Zur Frage der Wirtschaftspolitik 7.7.1919, Bundesarchiv 1919-1933

Wirtschaftswunder 1950er, 1960er 

Autoindustrie 1950er: Autoindustrie in den 50er Jahren

Những chuyên đề tổng quát: 

Abelshauser, Werner: Hilfe und Selbsthilfe, Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 1989 trang 85, ISSN 0042-5702

Erhard, Ludwig: Wohlstand für Alle, ECON Verlag 1957

Gilpin, Robert: The three ideologies of political economie
Hoàng Thanh Hằng dịch trên Nghien Cứu Quốc Tế: Ba tư tưởng về kinh tế chính trị

Hoàng Ngọc LiêmVÀI NHẬN XÉT LÝ LUẬN PHI CHÍNH THỐNG VỀ CÁC CUỘC KHỦNG HOẢNG CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN TÂN TỰ DO 

Hochstätter, Matthias: Karl Schiller – Eine wirtschaftspolitische Biographie, Diisertation an der Universität Hannover

Jung, Alexander: Plötzlich waren die Regale voll. Der Spiegel 52/2005 trang 48-53

Kimmel, Elke: Krieg und Kriegende (Dossier: Der Marshallplan, selling Democracy)

Kimmel, Elke: Mythos Marshallplan (Dossier: Der Marshallplan, selling Democracy)

Kimmel, Elke: Politische Impulse des Marshallplans (Dossier: Der Marshallplan, selling Democracy)

Krugman, Paul: Who was Milton Friedman? New York Review of Books, Bộ 54, Số 2, 15 tháng 2, 2007
Biên dịch: Trương Trí Vĩnh và Tòa soạn Thời Đại Mới: Milton Friedman là ai?

Lowenstein, Roger: The New Financial Order—Until It Collapsed
Roger Lowenstein – The New York Review of books DECEMBER 3, 2015 
Book of Ed Conway – The Summit: Bretton Woods, 1944: J.M. Keynes and the Reshaping of the Global Economy.
Pegasus, 453 pp., $28.95

Lữ Phương: Học thuyết Marx: Từ “giá trị lao động” đến “tư bản”

Lữ Phương: Vấn đề tri thức trong “trật tự tự phát” của Hayek

Lữ Phương: Về điều bí ẩn trong “thế giới hàng hóa” của Marx 

Phan Kim Hổ và nữ ký giả Silke Wichert: Wir haben gestaunt, wie gut die Fälscher sind, Sueđeutsche Zeitung Online 5.10.2015 (Chúng tôi ngạc nhiên là những người làm đồ giả giỏi thế nào)

Sekareva, Katharina: Der Ökonom Franz Böhm gilt als Vater des deutschen Kartellrechts, Wirtschaftswoche 26.6.2008

Skousen, Mark (2007). “Adam Smith Declares an Economic Revolution in 1776” (Chapter 1), in Mark Skousen, The Big Three in Economics: Adam Smith, Karl Marx, And John Maynard Keynes (New York: M.E.Sharpe), pp. 3-45.
Biên dịch: Nguyễn Hoàng Hà, “Tuyên ngôn của Adam Smith về cuộc cách mạng kinh tế năm 1776 ” phổ biến trên Nghiencuuquocte.net.

Skousen, Mark (2007). “From Smith to Marx: The Rise and Fall of Classical Economics” in M. Skousen, The Big Three in Economics: Adam Smith, Karl Marx, And John Maynard Keynes (New York: M.E.Sharpe), pp. 46-63.
Biên dịch: Viện Chiến Lược Phát Triển, “Từ Adam Smith tới Marx: Sự thăng trầm của kinh tế học cổ điển” phổ biến trên Nghiencuuquocte.net

Skousen, Mark (2007). “Karl Marx Leads a Revolt Against Capitalism”, in M. Skousen, The Big Three in Economics: Adam Smith, Karl Marx, And John Maynard Keynes (New York: M.E.Sharpe), pp. 64-104 (Ch. 3).
Biên dịch: Bùi Thu Thảo, “Karl Marx dẫn đầu cuộc nổi dậy chống lại chủ nghĩa tư bản (Phần 1)” và “Karl Marx dẫn đầu cuộc nổi dậy chống lại chủ nghĩa tư bản (Phần 2)” phổ biến trên Nghiencuuquocte.net

Skousen, Mark (2007). “John Maynard Keynes: Capitalism Faces Its Greatest Challenge”, in M. Skousen, The Big Three in Economics: Adam Smith, Karl Marx, And John Maynard Keynes (New York: M.E.Sharpe), pp. 133-162.
Biên dịch: Nguyễn Hoàng Hà, John Maynard Keynes: Chủ nghĩa tư bản đối mặt với thách thức lớn nhất của nó, phổ biến trên Nghiencuuquocte.net.

Skousen, Mark (2007). “A Turning Point in Twentieth-Century Economics” in M. Skousen, The Big Three in Economics: Adam Smith, Karl Marx, And John Maynard Keynes (New York: M.E.Sharpe), pp. 163-190.
Biên dịch: Nguyễn Hoàng Hà, “Buớc ngoặc trong kinh tế học thế kỳ 20,  phổ biến trên Nghiên Cứu Quốc Tế

Sprenger, Bernd & Herzog, Bodo:  Währungsreform und Soziale Marktwirtschaft, KAS

Statistics: Yearbook Germany 1952-1990 hoặc 1952-2005
Statistics: DESTATIS – Verbraucherpreisindex Deutschland 1948-2015 (PDF)
Statistics: STATISTA – Verbraucherpreisindex Deutschland 1948-2015

Statistics – US Dep. of CommerceSurvey of Current Business, Sept 1994 p. 38 (GDP)
Statistics – US Dep. of CommerceSurvey of Current Business, Aug 1997 p. 148 (GDP)

Trần Hải Hạc: Khái niệm bóc lột: từ học thuyết Marx sang học thuyết tân cổ điển

Trần Hải HạcKEYNES VÀ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG : HAI CÁCH ÐỌC KHÁC NHAU [II] 

Vũ Quang ViệtVấn đề bóc lột lao động nhìn từ lý thuyết thặng dư của Marx và kinh tế hiện đại

Windmüller, Otto: Währungsreform 1948, Landesarchiv Baden-Würtemberg, Archivnachrichten 36/2008 trang 44-50

%d người thích bài này: