Trang chủ » Kinh tế » Nghiên cứu Kinh tế » Vài nét về chính sách kinh tế Tây Đức 1945-1950 (tóm tắt)

Vài nét về chính sách kinh tế Tây Đức 1945-1950 (tóm tắt)

Tìm chuyên mục

Thư viện

Tác giả: Tôn Thất Thông, CHLB Đức

Từ những phê phán các mô hình kinh tế trong lịch sử thế giới, các kinh tế gia Tây Đức đi tìm một đường lối kinh tế mới, sử dụng ưu điểm của kinh tế thị trường, đồng thời ngăn chận từ đầu bạo lực của chủ nghĩa tư bản sơ khai do tình trạng thả lỏng (laissez-faire) tạo ra, mặt khác là ngăn ngừa những hậu quả nguy hiểm của chính sách kinh tế kế hoạch nhà nước, đặc biệt là mô hình xã hội chủ nghĩa…

[Đọc tiếp]

Advertisement
%d người thích bài này: