Trang chủ » Văn hóa, xã hội » Nghiên cứu văn hóa xã hội » VĂN HÓA BẢN ĐỊA VÀ NHU CẦU “VIỆT HÓA”

VĂN HÓA BẢN ĐỊA VÀ NHU CẦU “VIỆT HÓA”

Thư viện

Tác giả: Trần Ngọc Vương

Ở Việt Nam hiện nay có 54 tộc người đang sinh sống. Theo cách phân loại ngôn ngữ văn hóa, các tộc người ở Việt Nam được xếp vào 8 nhóm ngôn ngữ tộc người khác nhau. So sánh về mật độ tộc người trên diện tích lãnh thổ, có lẽ Việt Nam là quốc gia có tỷ lệ cao bậc nhất trên thế giới. Về thành phần chủng tộc, có lẽ chỉ thiếu người da đỏ, còn thì các đại chủng khác đều có đại diện cư trú trên dải đất hình chữ S này!

[Đọc tiếp]