Trang chủ » Thời sự » Vấn đề tranh chấp đất đai ở Việt Nam nhìn từ sự kiện Đồng Tâm

Vấn đề tranh chấp đất đai ở Việt Nam nhìn từ sự kiện Đồng Tâm

Thư viện

Tác giả: Lê Hồng Hiệp

Do bản chất của chế độ đất đai tại Việt Nam, các tranh chấp tương tự như Đồng Tâm vẫn có thể sẽ tiếp tục nảy sinh ở những nơi khác, đặt ra một thách thức đáng kể cho Đảng Cộng sản Việt Nam và chính phủ.

[Đọc tiếp]