Trang chủ » Kinh tế » Huyền thoại về lòng từ thiện

Huyền thoại về lòng từ thiện

Thư viện

Tác giả: Anne Monier
Người dịch: Phạm Như Hồ

Về cuốn: Winners take all. The elite charade of changing the world/Người chiến thắng hốt hết. Trò chơi chữ của thành phần tinh hoa về sự biến đổi thế giới của Anand Giridharadas. Penguin Random House.

[Đọc tiếp tại đây]