Trang chủ » Văn hóa, xã hội » Thành công của làm người là gì?

Thành công của làm người là gì?

Thư viện

Tác giả: Matsushita Kônosuke
Người dịch: Nguyễn Sơn Hùng

Ở mỗi con người, trời ban phú cho sinh mệnh lực khác nhau. Phát huy được thiên phận này là thành công làm người.
Thành công làm người không liên quan gì đến địa vị xã hội. Bởi vì tùy theo người, nội dung thành công sẽ khác đi.
Mọi con người chúng ta cần phải giúp lẫn nhau phát hiện thiên phận của nhau(1)bằng tâm tự nhiên để thành công làm người.

[Đọc tiếp tại đây]

Advertisement