Trang chủ » Danh nhân » Phúc Ông trăm truyện tiếp theo (5)

Phúc Ông trăm truyện tiếp theo (5)

Tìm chuyên mục

Thư viện

KIÊN TÂM ĐỂ SỐNG ĐỘC LẬP
Tác giả: FUKUZAWA Yukichi
Người dịch: Nguyễn Sơn Hùng

Đối với người sống độc lập, nếu muốn đạt được mục tiêu trọng đại nhất này và lưu truyền lại cho con cháu hay thế gian mai sau, phải luôn kiên tâm, trì chí duy trì sống độc lập, không được chểnh mảng giây phút nào.

[Đọc tiếp tại đây]