Trang chủ » Khoa học kỹ thuật » Đại dịch Corona tại Việt Nam – bổ sung về cách nhìn

Đại dịch Corona tại Việt Nam – bổ sung về cách nhìn

Tìm chuyên mục

Thư viện

Giới thiệu: sau khi đăng bài “Một cách nhìn về đại dịch Corona hiện nay tại Việt Nam”, độc giả đã hưởng ứng đông đảo và có nêu lên vài câu hỏi liên quan đến việc chủng ngừa. GS TS Nguyễn Sĩ Huyên trả lời và yêu cầu chúng tôi đăng tải để rộng đường dư luận.

[Đọc tiếp tại đây]