Trang chủ » Thời sự » Bài diễn văn của TT Selenskyj đánh động lòng người và ngay sau đó: phút giây ô nhục của quốc hội Đức

Bài diễn văn của TT Selenskyj đánh động lòng người và ngay sau đó: phút giây ô nhục của quốc hội Đức

Tìm chuyên mục

Thư viện

Ngày 17.3.2022, Quốc hội Đức mời Tổng thống Selenskyj phát biểu qua video. Một bài diễn văn tuy ngắn nhưng tuyệt vời, hàm súc cả lịch sử Đức cách đây 75 năm để liên kết với thảm họa mà dân tộc Ukraine đang gánh chịu. Thế mà, thay vì thảo luận về yêu cầu khẩn thiết của Ukraine, quốc hội Đức tiếp tục chương trình nghị sự, đọc những lời chúc tụng sinh nhật đồng nghiệp, xem như là trước đó không hề có bài diễn văn của TT Selenskyj, không hề biết TT Selenkyj phải tránh mọi hiểm nguy bom đạn đe dọa mạng sống để tiếp cận đến quốc hội Đức.

Những công dân Đức trong DĐKP, chúng tôi xin lỗi TT Selenskyj, xin lỗi dân tộc Ukraine, xin lỗi thế giới rằng chúng tôi đã không làm gì để ngăn chặn phút dây ô nhục ngay trong đại sảnh của quốc hội chúng tôi. Chúng tôi vô cùng xấu hổ!

Advertisement