Trang chủ » Danh nhân » Nên quan tâm đến ảnh hưởng của di truyền trong giáo dục con cái

Nên quan tâm đến ảnh hưởng của di truyền trong giáo dục con cái

Thư viện

Tác giả: FUKUZAWA Yukichi
Người dịch: Nguyễn Sơn Hùng

Đối với việc giáo dục con cái, trước hết chúng ta cần phải quan sát tình trạng sức khỏe, thể chất của chúng. Kế đến sau khi xem xét biết chúng có thể theo đường học vấn đến nơi đến chốn, mới bắt đầu cho chúng theo đuổi học vấn.

[Đọc tiếp]

Advertisement