Trang chủ » Lịch sử » Chủ nghĩa thực dân: Châu Âu trên ghế bị cáo

Chủ nghĩa thực dân: Châu Âu trên ghế bị cáo

Thư viện

Tác giả: Rebekka Habermas, ZEIT 30.10.2022
Người dịch: Tôn Thất Thông

Quá khứ thuộc địa gây ra những tranh luận sôi nổi. Ai đã bắt đầu và thực hiện chế độ nô lệ? Ai đã bãi bỏ nó? Có thể có công lý cho lịch sử?

[Đọc tiếp]

Advertisement