Trang chủ » Danh nhân » Bản chất con người: Càng mài giũa càng sáng chói

Bản chất con người: Càng mài giũa càng sáng chói

Thư viện

Điều 3: Rèn luyện mài giũa thiên phận của mình

Tác giả: MATSUSHITA Kônosuke (*)
Người dịch: Nguyễn Sơn Hùng

Con người có bản chất sáng chói giống như đá nguyên thủy của kim cương. Nhưng nếu không mài giũa thì bản chất ưu tú đó sẽ không được phát huy.

[Đọc tiếp]

Advertisement