Trang chủ » Danh nhân » Lòng biết ơn

Lòng biết ơn

Tìm chuyên mục

Thư viện

Điều 7: Lòng biết ơn giúp bạn cảm thấy lẽ sống và sống hạnh phúc

Tác giả: MATSUSHITA Kônosuke
Người dịch: Nguyễn Sơn Hùng

Không nên quên tinh thần biết ơn. Có biết ơn, bạn mới biết trân trọng đồ vật, mới biết khiêm tốn đối với người, và mới biết được niềm vui sướng của sự sống ở đời.

[Đọc tiếp]

Advertisement