Trang chủ » Văn hóa, xã hội » Nghĩa của “tự vị”, “từ điển”trong sách tra nghĩa tiếng Việt

Nghĩa của “tự vị”, “từ điển”trong sách tra nghĩa tiếng Việt

Thư viện

Tác giả: Nguyễn Sơn Hùng

Trong quá trình dịch thuật từ tiếng Nhật sang tiếng Việt, với mục đích mong muốn truyền đạt chính xác ý của nguyên bản đến độc giả nên người viết đã cố gắng tìm hiểu thêm về nghĩa của tiếng Việt và tiếng Nhật qua các từ điển của cả 2 thứ tiếng. Trong quá trình tìm hiểu học hỏi này, người viết khám phá ra: 1) Tính không thống nhất trong giải nghĩa của các từ điển tiếng Việt, 2) Sự khác biệt cách hiểu và giải nghĩa giữa tiếng Việt và tiếng Nhật đối với cùng một từ có cùng chữ Hán viết giống nhau, và 3) Cách biên soạn từ điển của Việt Nam và Nhật Bản hình như cũng có điểm khác biệt.

Bài viết này giới thiệu một thí dụ cụ thể về sự giải thích nghĩa khác nhau của các từ điển tiếng Việt gây bối rối, khó khăn để hiểu nghĩa chính xác mà người viết gặp phải. Những thí dụ của các đề tài khác đã nói trên sẽ được giới thiệu trong những bài viết khác.

[Đọc tiếp]

Advertisement