Trang chủ » Văn hóa, xã hội » Vi diệu của tình người

Vi diệu của tình người

Thư viện

Điều 9 – Biết tác dụng vi diệu của tình người giúp bạn có quan hệ tốt với người và cẩn trọng hành động và lời nói.

Tác giả: MATSUSHITA Kônosuke (*)
Người dịch: Nguyễn Sơn Hùng

Tình cảm con người không thể dứt khoát bằng lý lẽ. Bạn nên biết tác dụng vi diệu của tình người để căn cứ theo đó mà xây dựng mối quan hệ phong phú với người khác và cẩn trọng trong hành động và lời nói của mình

[Đọc tiếp]

Advertisement