Trang chủ » Khoa học kỹ thuật » ChatGPT đã đổ thêm dầu vào lửa …

ChatGPT đã đổ thêm dầu vào lửa …

Tìm chuyên mục

Thư viện

… sự lo ngại về cuộc chạy đua vũ trang giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc về AI

Tác giả: David Ingram, NBC News, 5-3-2023
Người dịch: Lê Nguyễn

Cuộc chạy đua phát triển thế hệ AI tiếp theo không chỉ diễn ra giữa các công ty công nghệ như Microsoft và Google — mà còn giữa các quốc gia đang nỗ lực hết mình để thúc đẩy và phát triển công nghệ của riêng mình.

[Đọc tiếp]

Advertisement