Trang chủ » Danh nhân » Nhiệt tâm và thành ý

Nhiệt tâm và thành ý

Tìm chuyên mục

Thư viện

Nhiệt tâm và thành ý đối với công việc và sinh hoạt hàng ngày là nền tảng giúp bạn thành công.

Tác giả: MATSUSHITA Kônosuke
Người dịch: Nguyễn Sơn Hùng

Kiến thức, trí tuệ và tài năng cả 3 đều quan trọng nhưng quan trọng hơn tất cả là nhiệt tâm và thành ý. Có 2 điều này thì bất cứ việc gì cũng có thể hoàn thành được.

[Đọc tiếp]

Advertisement