Trang chủ » Danh nhân » Biết sử dụng hữu hiệu học lịch

Biết sử dụng hữu hiệu học lịch

Tìm chuyên mục

Thư viện

Tác giả: MATSUSHITA Kônosuke
Người dịch: Nguyễn Sơn Hùng

Học lịch (trình độ học ở nhà trường) chỉ là dụng cụ của con người. Bạn nên ghi nhớ sự tự chủ của mình để sử dụng, không nên bị trói buộc hoặc làm nô lệ cho học lịch.

[Đọc tiếp]

Advertisement