Trang chủ » Danh nhân » Đối với bệnh tật

Đối với bệnh tật

Tìm chuyên mục

Thư viện

Điều 16: Bệnh tật sẽ tự bỏ đi, nếu bạn tích cực thân thiện đến gần nó

Tác giả: MATSUSHITA Kônosuke
Người dịch: Nguyễn Sơn Hùng

Đối với bệnh tật, nếu bạn sợ và tránh xa, nó sẽ đuổi theo sau bạn. Nhưng nếu bạn tích cực thân thiện đến gần, bệnh tật sẽ tự bỏ đi.

[Đọc tiếp]