Trang chủ » Triết học » Nghiên cứu triết học » Quyền tự do bất khả phân: Tự do cá nhân, tự do chính trị, tự do kinh tế

Quyền tự do bất khả phân: Tự do cá nhân, tự do chính trị, tự do kinh tế

Thư viện

Tác giả: Douglas Bandow
Người dịch: Phạm Nguyên Trường

Thành công về kinh tế tạo điều kiện cho người ta sử dụng một cách đầy đủ hơn lợi thế của những quyền tự do khác. Kiếm được một ít tiền rồi chu du khắp thế giới, đi làm nghiên cứu sinh, xuất bản một tờ báo, ủng hộ quỹ từ thiện, ủng hộ một chiến dịch hay một chính khách mà bạn chọn. […]  Những người có ít quyền tự do kinh tế cũng sẽ có ít những lựa chọn tương tự như thế.

[Đọc tiếp]

Advertisement