Trang chủ » Kinh tế » Liệu Virus Corona có làm cho các xã hội trở nên công bằng hơn không? Thomas Piketty thăm dò viễn cảnh

Liệu Virus Corona có làm cho các xã hội trở nên công bằng hơn không? Thomas Piketty thăm dò viễn cảnh

Thư viện

Phỏng vấn GS Thomas Piketty
Người phỏng vấn: Laura Spinney, The Guardian
Người dịch: Trần Thị Minh Ngọc

Các kinh tế gia thảo luận tác động của đại dịch lên các nền kinh tế, các xã hội và toàn cầu hóa. Thomas Piketty: “Để đưa xã hội tiến tới sự bình đẳng cần phải có sự biến chuyển lớn về xã hội và chính trị.”

[Đọc tiếp]