Trang chủ » Lịch sử » Lịch sử thế giới » Nước Mỹ và vấn nạn nô lệ thời lập quốc

Nước Mỹ và vấn nạn nô lệ thời lập quốc

Thư viện

Tác giả: Phạm Phú Khải

“Chúng tôi khẳng định một chân lý hiển nhiên rằng mọi người sinh ra đều bình đẳng, rằng tạo hóa đã ban cho họ những quyền tất yếu và bất khả xâm phạm, trong đó có quyền được sống, quyền được tự do và mưu cầu hạnh phúc.”
(Tuyên ngôn Độc lập Hoa Kỳ, công bố ngày 4 tháng Bảy năm 1776).