Trang chủ » Lịch sử » Dịch thuật Lịch sử » Dịch thuật Lịch sử thế giới » Đương đầu với chủ nghĩa chủng tộc, sửa sai lịch sử

Đương đầu với chủ nghĩa chủng tộc, sửa sai lịch sử

Thư viện

Tác giả: Thomas Piketty
Người dịch: Nguyễn Ngọc Giao

Làn sóng động viên chống lại chủ nghĩa chủng tộc và nạn kỳ thị [diễn ra sau cái chết của George Floyd, cuối tháng 5.2020, chú thích của người dịch] đặt ra một vấn đề then chốt : vấn đề sửa sai, bồi thường trước những hậu quả của quá khứ thực dân, của chế độ nô lệ rõ ràng còn tồn tại. Dù phức tạp đến đâu cũng không thể lần khân tránh né, ở Hoa Kỳ cũng như ở Châu Âu.

[Đọc tiếp tại đây]