Trang chủ » Nghiên cứu Tư tưởng » Độc lập về trí tuệ và đạo đức

Độc lập về trí tuệ và đạo đức

Thư viện

Phúc Ông trăm truyện tiếp theo – Truyện số 8

Tác giả: FUKUZAWA Yukichi
Người dịch: Nguyễn Sơn Hùng

Độc lập ở mặt vật chất chỉ là phương tiện, độc lập được ở mặt tinh thần mới là cứu cánh của sống độc lập và quan trọng hơn nhiều.

[Đọc tiếp tại đây]