Trang chủ » Danh nhân » Người sống độc lập không cần do dự khi phải quyết định sự việc trọng đại dù tình vợ chồng hay con cái

Người sống độc lập không cần do dự khi phải quyết định sự việc trọng đại dù tình vợ chồng hay con cái

Thư viện

Phúc Ông trăm truyện tiếp theo – Truyện số 19
Tác giả: FUKUZAWA Yukichi
Người dịch: Nguyễn Sơn Hùng

Làm điều ta cho là đúng, dù chỉ một ít cũng không bẻ cong cái chí hướng, cái chính nghĩa của mình. Đó gọi là sống độc lập.

[Đọc tiếp tại đây]