Trang chủ » Danh nhân » Triệt để theo học thuật văn minh Tây phương, đả phá cái học Đông phương cổ xưa

Triệt để theo học thuật văn minh Tây phương, đả phá cái học Đông phương cổ xưa

Tìm chuyên mục

Thư viện

Tác giả: FUKUZAWA Yukichi
Người dịch : Nguyễn Sơn Hùng

Cái học Đông phương bắt nguồn từ Trung Quốc và cái học Tây phương cả hai đều là học thuật. Tuy nhiên, khi bàn về các vấn đề như trong đời sống hàng ngày con người nên hành động như thế nào, hoặc đến vấn đề trong nền văn minh hiện đại làm thế nào để quốc gia được độc lập, phát triển kinh tế, thì cái học Đông phương từ Trung Quốc và được phổ biến ở Nhật Bản không thể xem là học thuật được.

[Đọc tiếp tại đây]

Advertisement