Trang chủ » Văn hóa, xã hội » Nghiên cứu văn hóa xã hội » Khả năng giáo dục không ngoài phát triển phẩm chất đã có sẵn

Khả năng giáo dục không ngoài phát triển phẩm chất đã có sẵn

Tìm chuyên mục

Thư viện

Tác giả: FUKUZAWA Yukichi
Người dịch: Nguyễn Sơn Hùng

Tài năng của con người bị hạn chế do bẩm sinh hay di truyền. Con người không thể vượt qua giới hạn này.

[Đọc tiếp]