Trang chủ » Văn hóa, xã hội » Nghiên cứu văn hóa xã hội » Khả năng giáo dục không ngoài phát triển phẩm chất đã có sẵn

Khả năng giáo dục không ngoài phát triển phẩm chất đã có sẵn

Thư viện

Tác giả: FUKUZAWA Yukichi
Người dịch: Nguyễn Sơn Hùng

Tài năng của con người bị hạn chế do bẩm sinh hay di truyền. Con người không thể vượt qua giới hạn này.

[Đọc tiếp]