Trang chủ » Kinh tế » Lịch sử kinh tế

Lịch sử kinh tế

Tìm chuyên mục

Thư viện

Tác giả: Maurice LEVY-LEBOYER và Patrick VERLEY
Người dịch: Nguyễn Đôn Phước 

Khác biệt chủ yếu giữa những công trình nghiên cứu trước đây với những công trình được dùng làm cơ sở cho những trường phái gần đây hơn là ở việc mở rộng trường nghiên cứu tới chân trời rất dài hạn và ở việc vận dụng một cách tiếp cận kinh tế vĩ mô nhằm đo đạc, rồi giải thích, không phải là những tai nạn ở từng thời điểm của tình thế kinh tế mà là những quá trình công nghiệp hoá, và một cách tổng quát hơn, sự tăng trưởng của những nước Tây phương và của thế giới thứ ba …

[Đọc tiếp]

Advertisement