Trang chủ » Danh nhân » Tiền bạc không quý bằng giáo dục

Tiền bạc không quý bằng giáo dục

Tìm chuyên mục

Thư viện

Tác giả FUKUZAWA Yukichi
Người dịch: Nguyễn Sơn Hùng

Hiệu quả của giáo dục không to lớn như người đời thường nghĩ và kỳ vọng. Nó cũng không tuyệt vời. Giáo dục chỉ đơn thuần phát triển, phát huy các bẩm chất đã có sẵn khi con người chào đời.

[Đọc tiếp]

Advertisement