Trang chủ » Văn hóa, xã hội » Bình luận văn hóa xã hội » Khoa học và chính trị ?

Khoa học và chính trị ?

Thư viện

Tác giả: Nguyễn Huỳnh Mai
Nghị định số 109/2012 NĐ-CP thay thế Viện Xã hội học bằng một Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội với mục đích nghiên cứu và đào tạo để tư vấn cho Đảng và nhà nước để phát triển nhanh và phát triển bền vững…
[Xin đọc tiếp bài bình luận]

%d người thích bài này: