Trang chủ » Kinh tế » Liên Âu nên ngăn Putin tài trợ cho cuộc chiến bằng thuế dầu

Liên Âu nên ngăn Putin tài trợ cho cuộc chiến bằng thuế dầu

Tìm chuyên mục

Thư viện

Tác giả: Alan Riley, Atlantic Council, 16 tháng 3 năm 2022
Người dịch: Lê Nguyễn

Đặt ra khoản thuế dầu nhập khẩu sẽ làm cho thương mại Nga-Liên Âu được tiếng hợp pháp, khiến trở thành một chọn lựa hấp dẫn cho giới sản xuất Nga, trong khi hướng tiền thuế thu được vào kho bạc của Liên Âu cho các mục đích khác như giải quyết vấn đề tốn phí cho nhập cư.

[Đọc tiếp]

Advertisement