Trang chủ » Văn hóa, xã hội » Sơ lược tiến triển của từ điển ở Trung Quốc và Nhật Bản

Sơ lược tiến triển của từ điển ở Trung Quốc và Nhật Bản

Thư viện

Tác giả: Nguyễn Sơn Hùng

Lời mở đầu: Mục đích bài viết này tóm tắt rất sơ lược tiến triển của từ điển, tên gọi chung cho tất cả loại sách dùng để tra nghĩa của chữ viết và tiếng nói, trước cận đại.

[Đọc tiếp]

Advertisement