Trang chủ » Thời sự » Chiến tran Nga - Ukraine » Công bằng cho Ukraine

Công bằng cho Ukraine

Thư viện

Tác giả: Ira Straus, Atlantic Council, 1612023
Người dịch: Lê Nguyễn

Công bằng thường là khẩu hiệu đầu môi của chính quyền Biden về các vấn đề công bằng xã hội và giảm thiểu bất bình đẳng nói chung. Tuy nhiên, nguyên tắc này vẫn chưa được áp dụng đầy đủ trong trường hợp Ukraine.  

[Đọc tiếp]

Advertisement